Hakkımızda

Belçika Diyanet Vakfı, 3 Eylül 1982 tarihli Belçika Kraliyet Kararnamesi ile onaylanmış, 25 Ekim 1919 ve 6 Aralık 1954 tarihli Belçika dernekler ve uluslararas birlikler yasası kapsamında 187 sayılı Belçika Resmi Gazetesinde 28 Eylül 1982 tarihinde yayımlanan Kraliyet kararnamesi ile kurulmuş bir « Uluslararasi Birlik »’tir.

Belçika Diyanet Vakfı, kurulduğundan bu yana vatandaşlarımıza dini, sosyal ve kültürel alanlarda hizmetler vermektedir. Nitekim bugün de kendisine bağlı 73 camisi, 1 araştırma merkezi, 1 yatılı ve gündüzlü eğitim enstitüsü ve yüzden fazla derneği ile, din görevlileri ve din dersleri öğretmenleri ile, aile bazında kayıtlı 38.000 üyesi olan ve takriben 160.000 kişiye hizmet veren Cenaze Nakil, Yardımlaşma ve Dayanışma fonu ile, cami ve derneklerinde oluşturulan yüzlerce derslikte toplamda 5000 civarında öğrenciye hitap eden, hem türkçe hem de din derslerinin verildiği eğitim ve kültür merkezleri ile, genel merkez ve dernekleri bünyesinde oluşturulan kadın ve gençlik kolları ile ve her sene titizlikle hazırladığı hac ve umre organizasyonları ile Belçika’da yaşayan Müslüman Türk Toplumunun bir kuruluşu olarak hem toplumumuza hem de Belçika’da yaşayan diğer topluluklara hizmet vermeye devam etmektedir.

Vakf’ın Gayeleri :

 • Müslümanların ibadetlerini yapmalarında yardımcı olmak, camiler inşa etmek, açmak veya tahsis etmek,
 • Kur’an-ı Kerimi kaidesine uygun olarak okumayı öğretmek,
 • İslami ilimlerle ilgili ilmi araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Cami ve mescitlerde görev yapacak olan Din Görevlilerine gerekli formasyonları vermek,
 • Zekat ve fitreleri ve her türlü bağışları kabul etmek ve onları yukarıda zikredilen gayeler ve aynı zamanda dini, kültürel ve sosyal yardım faaliyetlerine kullanmaktır.

Vakf’ın Faaliytleri :

 • Her türlü elde etme yoluyla, bağışlar dahil, menkul ve gayrımenkul sahibi olabilir,
 • Her türlü eşya ve malzeme satın alabilir ve aynı amaçla nakdi ve maddi yardım kabul edebilir,
 • Gereken bölgelerde camiler açabilir, Kur’an- Kerim ve Dini Bilgiler Kursları organize edebilir,
 • Belçika’da yaşayan Müslüman Türk Toplumu çocuklarının Dini eğitimlerini, devam ettikleri okullarda görmelerini sağlamaya çalışır,
 • Hac farizesini usulüne uygun olarak yerine getirebilmeleri için müslümanları aydınlatır, yol gösterir, hac seferleri düzenler ve bu konuyla ilgili, gerek Belçika’da gerekse Suudi Arabistan’da gerekli formalitelerle uğraşır,
 • Belçika ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla işbirliği yaparak Belçika’da yaşayan Müslüman Türk Toplumu için Din görevlileri, aydınlatma, yönetme ekipleri ve Din dersi öğretmenleri temin eder,
 • Kur’an ilmi ve diğer islami ilim ve sanat alanlarında araştırmalar yapar, kitaplar yazar, tercüme ettirir ve yayınlatır, sesli ve görüntülü yayınları yapabilir ve amaçları için bir matbaa kurabilir, kütüphane ve kitaplıklar açabilir,
 • Gerektiği gibi ve dini vecibeler uyarınca, ayrı bir hesapta muhasebesini tutarak, Vakfa verilen fitre, zekat ve bağışları sarfeder,
 • Yüksek öğrenim ve doktora öğrencilerine burs verebilir, mali güçlük içinde bulunan öğrencilere öğretim masraflarına katkıda bulunabilir,
 • Dini ve ilmi konferanslar, seminer ve paneller düzenleyebilir, yarışma sınavları açabilir ve bu yarışmalarda başarılı olanları mükafatlandırabilir,
 • İlgili diğer kuruluşların işbirliği ile İslam dini ile ilgili yayınlar yapabilmek için bütün audiovisuel kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunabilir,
 • Belçika’da yaşayan müslümanlar ve diğer dinlerin mensupları arasında dayanışmayı, dostluk ve barışı temin etmek için gayret sarfeder, diğer dinlerin temsilcileri ile diyalog kurup bu amaçla yapılan toplantı ve faaliyetlere katılır ve destekler,
 • İslamla ilgili toplantı, konferans ve panellere temsilciler gönderebilir,
 • Dini, kültürel ve yardımlaşma kuruluşları ile, dini vecibeler uyarınca, işbirliği yapabilir ve gerektiğinde onlara nakdi ve mali yardımlarda bulunabilir,
 • Faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile, gerek Belçika’da gerekse diğer ülkelerde, dini ve yardımlaşma faaliyetlerle uğraşan kuruluşlarla işbirliği yapabilir.